چند تصویر ....

به رنگ ها دقت کن!.....شور حیجان رو میبینی....حتی موسیقیش رو میشه شنید

احساس هنرمند گیتاریست به ضرب قلم های محکم نشنون داده میشه.....

اسم این هنر اپ ارت یا خطای دیدگانه  خیلی جالبه  منو که جذب کرد شما رو چی؟

 

/ 0 نظر / 20 بازدید